در ارزيابي اولين جشنواره ملي دستگاهي وزارت نيرو شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان حائز رتبه برتر شد و تنديس بلورين و لوح تقدير اين جشنواره را دريافت نمود .
وزارت نيرو براي اولين بار جشنواره ملي دستگاهي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها را با هدف توسعه و تعميق فرهنگ مشاركت، آموزش و آشنائي شركت هاي تابعه و وابسته با مدل تعالي نظام پيشنهادها را برگزار نمود فرايند برگزاري اين جشنواره پس از تصويب كميته راهبري و ابلاغ آن توسط معاون امور تحقيقات و منابع انساني مقام عالي وزارت و با استفاده از نرم افزار ارزيابي الكترونيكي، شركتهاي مادر تخصصي نسبت به فراخوان مشاركت در ارزيابي براي كليه شركتهاي تابعه و وابسته اقدام نمودند.
در اين ارزيابي از 203 شركت تحت پوشش وزارت نيرو ،154 شركت با تكميل اطلاعات در سامانه ارزيابي الكترونيكي امادگي خويش را براي حضور در جشنواره اعلام و پس از بررسي هاي لازم، در مرحله اول 20 شركت معرفي شدند كه از ميان آنها 15شركت براي ارزيابي ميداني انتخاب و نهايتا "10 شركت بعنوان شركت برتر وزارت نيرو انتخاب شدند شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان بهمراه برق منطقه اي  آذربايجان بيشترين امتياز را احراز و به عنوان  دستگاه برتر معرفي شدند .
اولين جشنواره ملي دستگاهي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي وزارت نيرو همزمان با دهمين همايش و چهارمين جشنواره ملي نظام پيشنهادها در دانشگاه تهران برگزار شد و تنديس بلورين و لوح تقدير عنوان برترين نظام پيشنهادهاي وزارت نيرو به  پاس خدمات برجسته ومديريت پويا به مهندس حسين  افضلي مدير عامل شركت برق. منطقه اي مازندران وگلستان اهداءشد.متن لوح تقدير بشرح زير است:

 

انتخاب مديرعامل شركت برق منطقه اي مازندران بعنوان مدير برتر نظام پيشنهادهاي كشور
مهندس حسين افضلي رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان براي دومين بار پياپي بعنوان مدير برتر نظام پيشنهادهاي كشور انتخاب شد.در دهمين همايش و چهارمين جشنواره ملي نظام پيشنهادها كه در روزهاي يكشنبه و دوشنبه مورخ 15/ و 16 بهمن ماه 1391 در تالار علامه اميني دانشگاه تهران ، توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري و جهاددانشگاهي تهران برگزار شد، براي دومين بار پياپي مهندس حسين افضلي رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان بعنوان مدير برتر كشور در نظام پيشنهادها برگزيده و لوح تقدير دريافت نمودند. در مراسم اختتاميه اين همايش دكتر احمد بزرگيان معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري با تجليل از عملكرد شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان، مهندس حسين افضلي را به عنوان الگوي مدير مشاركت جو دركشور معرفي و از ايشان براي ايراد سخنراني در مراسم اختتاميه دعوت نمودند. مهندس حسين افضلي در اين مراسم موفقيت هاي حاصله در نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي برق منطقه اي مازندران و گلستان را حاصل تلاش جمعي كليه همكاران دانسته و بيان داشتند براي بهره گيري از تمامي ظرفيت هاي سرمايه انساني شركت و هوش و استعداد همكاران كه هر كدام در يك حوزه از توانمندي و خلاقيت برخوردارند نظام پيشنهادها را پايه گذاري و با جديت آن را دنبال مي نمائيم و مطمئن هستيم با استقرار نظام پيشنهادها شركت در دستيابي به اهداف و ماموريتهاي محوله موفق تر خواهد بود.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما