مدیر کل پزشكي قانوني استان گفت: تعداد کل متوفیات ناشی از تصادفات رانندگي ارجاعی به پزشکی قانونی مازندران در دي امسال  52 نفر (  38مرد و 14 زن) است، اين رقم در مدت مشابه سال قبل  13 درصد كاهش يافته‌است. 

به گزارش روابط عمومي  پزشكي قانوني ، دكتر عباسي تصریح کرد: از كل متوفيات حوادث رانندگي دي ماه محور برون شهري  52  نفر، درون شهري  11  نفر و راه روستايي  3  نفر را در برمي‌گيرد. همچنين بيشترين فوتي مربوط به شهرهاي بابل   و  آمل  هر كدام با  10 و 7  فوتي ميباشد. 

اين مقام اجرايي استان تعداد مصدومین ناشی از تصادفات رانندگي ارجاعی به مراکز پزشکی استان را در دي ماه سالجاري،  هزار و 126 نفر اعلام كرد كه نسبت به مشابه سال قبل 3 درصد داشته است. 

اين مقام اجرايي استان تصريح كرد: در راستاي كنترل و كاهش آمار تصادفات در جاده‌هاي برون شهري، رعايت نکات ايمني از قبيل بستن کمربند ايمني براي رانندگان و سرنشينان  و نيز عدم مکالمه با تلفن همراه و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی ضروري است.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما