رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران گفت : تعداد 12803 بازرسی در حوزه آرد و نان انجام شد.

 در سالجاری 100 تیم بازرسی از تمامی واحدهای تولیدی آرد ، واحدهای فروش آرد و خبازهای در سطح استان بازرسی به عمل آوردند .

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مازندران با بیان این مطلب اظهار داشت : تاکنون تعداد 12803 بازرسی در حوزه گندم ، آرد و نان صورت گرفته است.

 مرتضی هاشم پور افزود سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مازندران جهت نظارت و توزیع آرد و نان در چارچوب طرح نظارتی با اجرای گشت های مشترک بازرسی ( اداره تعزیزات حکومتی و شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2و شبکه های بهداشت ) و بازرسی های نوبه ای در سطح استان از واحدهای تولیدی آرد و همچنین واحدهای عمده توزیع آرد و واحدهای خبازی بازرسی به عمل آورده است.

 وی تصریح کرد در بازرسی های بعمل آمده دو واحد تولیدی آرد متخلف شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

 رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مازندران افزود برای متخلفان مذکور پرونده ای به ارزش 1279691800 ریال تشکیل گردید .

مرتضی هاشم پور با اشاره به اینکه تعداد 1037 واحد متخلف توزیع آرد و واحد خبازی شناسایی و برای آنها تشکیل پرونده شد اظهار داشت ارزش ریالی پرونده های متشکله نیز 1493722250 ریال می باشد .

هاشم پور ضمن تاکید بر نظارت مستمر بر بازار، بر مشارکت شهروندان را مهم و تاثیر گذار دانست و گفت: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف و سوء استفاده احتمالی برخی افراد سودجو می توانند مراتب را به سامانه ارتباطی 124  اعلام کنند.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما