معاون سرمایه اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: کار آفرینان با ارزشترین سرما یه های اجتماعی در کشور هستند.

پروین هدایتی معاون سرمایه اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی خانواده کارآفرین و زنان فناور که در اداره کل ارشاد ساری برگزار شد به سخن پیامبر اکرم اشاره کرد و افزود : بحث تحریم اقتصادی حربه تازه ای نیست و می توانیم با تمام تلاش این تحریم ها را پشت سر بگذاریم .

هدایتی یکی از خزائن الهی را حضور کارآفرینان دانست و گفت : اینان با ارزشترین سرما یه های اجتماعی در کشور هستند.

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور با منافع ابرقدرت ها در تضاد است تاکید کرد : در این شرایط اقتصاد کشور نمی تواند بر پایه اقتصاد ساده و سنتی استوار باشد .

معاون سرمایه اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اعلام اینکه در حوزه اقتصاد مقاومتی دو اصل مهم و اساسی وجود دارد ادامه داد : یکی از این مباحث مردمی کردن اقتصاد و دیگر آن که اقتصاد به شکل فردی و خانوادگی سازماندهی پیدا کند. 

هدایتی ادامه داد : بحث مردمی کردن اقتصاد که بر مزیت و توانمندی نیروهای انسانی استوار بوده و هیچ تحریم و تهدیدی نمی تواند بر ان خدشه ای وارد کند. 

وی  با بیان اینکه استان مازندران باید پایتخت کار آفرینی کشور شود :کسب و کار و کار آفرینی را با تاکید بر اشتغال خانگی توسعه و ترویج می دهیم و توجه ویژه ای به دانش آموختگان و کارآفرینان خواهیم داشت.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما