مدیرکل بیمه سلامت مازندران اعلام کرد : سومین پرداخت در طرح پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع مازندران انجام شد.

 

به گزارش روابط عمومي اداره كل بيمه سلامت مازندران ، دکتر یحیی صالح طبری با اعلام مطلب فوق افزود : برابر دستورالعمل اجرایی و با عنایت به مصوبات جلسه ستاد اجرایی پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع استان ، هشتاد درصد علی الحساب دی ماه مربوط به پزشکان و موسسات درمانی مجری طرح در استان پرداخت گردید .
مدیرکل بیمه سلامت مازندران ضمن اعلام حمایت همه جانبه از این طرح بزرگ و ملی افزود : به محض دریافت اسناد و بررسیهای اولیه و طبق مدت زمان تعیین شده در قانون ، این پرداختی صورت پذیرفت تا پزشکان و موسسات درمانی با دلگرمی هرچه بیشتری به ارائه خدمت به بیمه شدگان و مردم شریف استان بپردازند .

 

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما