معاون برنامه ريزي استاندار مازندران بهينه كردن سوخت و ارتقاء بهره وري را از اهداف هدفمندي يارانه ها دانست.

 

 

مهندس ولي فرزانه در همايش مديريت مصرف برق صنايع در ساري گفت : اهرم قيمت و ماليات بر ارزش افزوده دو
مؤلفه اي است و جهان آن را براي كاهش و مديريت مصرف و بهينه كردن انرژي تجربه كرده است .
وي به افتخارات صنعت برق اشاره كرد و افزود : ما در ظرفيت نامي نيروگاهها ، توليد برق و راندمان نيروگاهها طول
شبكه هاي فوق توزيع و توزيع بالاترين رتبه منطقه داريم و برق زيرساخت توسعه است و همه صنايع ، وابسته به برق هستند و صنعت برق عليرغم تمام تحريم ها ، خوشبختانه در توانمندي ساخت لوازم و تجهيزات به مرز خودكفايي رسيده است .
معاون برنامه ريزي استاندار مازندران يكي از تحولات عظيم كشور در سالهاي اخير ، هدفمندي يارانه ها دانست و خاطرنشان كرد : علاوه بر انديشمندان و صاحبنظران ، خانواده ها و همه مردم هم به نتيجه رسيدند كه تغيير رفتار مصرف اجتناب ناپذير است .
فرزانه نحوه پياده سازي هدفمندي يارانه ها را بررسي و هدفمند سازي مجموعه برق و سمت و سوهاي مردمي اين صنعت را ستود و از تلاشهاي مديرعامل توزيع برق مازندران و مجموعه همكارانشان در همه زمينه ها بويژه در اجراي صحيح هدفمندي يارانه ها قدرداني كرد .
وي رضايت مردم و مسئولان از مجموعه توزيع برق مازندران و ارائه خدمات شايسته و مطلوب و پاسخگويي مناسب و منطقي به مردم را مورد تحسين قرار داد و اظهار داشت : اگر قرار باشد مديران استاني را گزينش كنند مهندس جعفري علاوه بر تلاش در خدمت رساني به مردم ، مدير اخلاق استاني است .

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما