مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، از اجراي 31 برنامه عملياتي در شهركها و نواحي صنعتي ، خبر داد .

 

به گزارش روابط عمومي شركت شهركهـاي صنعتي مازندران ، عباسعلي وفايي نژاد گفت : اين شركت بمنظور بهره مندي صنايع كوچك و متوسط و اصناف مرتبط با بخش صنعت و استفاده از پتانسيل صنايع پايين دستي در چرخه توليد ، اقدام به ساخت مجموعه واحدهاي كارگاهي در شهركهـاي صنعتي نموده كه آماده واگذاري به سرمايه گذاران است .

 

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران اظهار داشت : عمده ترين برنامه هاي اجرايي شركت شهركهاي صنعتي در سالجاري شامل پروژه هاي گازرساني به شهركها و نواحي صنعتي ، ايجاد تصفيه خانه فاضلاب ، بهره برداري از واحدهاي توليدي ، واگذاري واحدهاي كارگاهي و تكميل زيرساختها در شهركها و نواحي صنعتي بوده است .
وفايي نژاد افزود : با توجه به كمبود اعتبـارات ، شركت شهركهـاي صنعتي توانسته است برنامه هاي خوب و موفق ، در جهت تكميل زيرساختها در شهركها و نواحي صنعتي ، در سالجاري ، به اجرا گذارد .
وي بيان داشت : فراهم آوردن امكانات لازم براي سرمايه گذاري ، موجب جذب سرمايه گذاران در شهركها و نواحي صنعتي مي شود و اين شركت تمام توان را براي ايجاد بستر مناسب جهت حضور علاقمندان توليد و صنعت ، بكار خواهد گرفت .

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما