رئيس اداره حمل ونقل كالا اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان مازندران گفت : ، كاهش عمر ناوگان باري حمل ونقل استان مازندران در سالجاري ، نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش يافته است.

 


 

سيد رحمت موسوي رئيس اداره حمل ونقل كالا اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان مازندران گفت : ، كاهش عمر ناوگان باري در مازندران با ورود هزار و349دستگاه خودروي باري جديد به اين ناوگان محقق شده است.
وي افزود:براي خريد اين تعداد خودرو باري از تسهيلات بانكي استفاده نشده است بلكه جايگزين كردن ناوگان نو به ناوگان فرسوده از طريق شركتهاي حمل ونقل باري فعال صورت پذيرفته است.
وي در ادامه گفت: تشويق متقاضيان تاسيس شركت هاي باربري نسبت به ارائه ناوگان جديد از راهكارهاي مهم جهت كاهش عمر ناوگان فرسوده باري مازندران بوده است .
رئيس اداره حمل ونقل كالا اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان مازندران خاطر نشان كرد: تعداد 14575 دستگاه ناوگان باري كارت هوشمند ازاين استان دريافت و مشغول فعاليت هستند.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما