ابراهيمي در جلسه پدافند غيرعامل استان: قرارگاه دفاع سايبري در مازندران تشكيل مي شود.

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار مازندران گفت: جنگ سايبري نوعي از نبرد است كه طرفين جنگ در آن از رايانه و شبكه هاي رايانه اي به عنوان ابزار تهاجم استفاده مي كنند.
به گزارش روابط عمومي استانداري، هادي ابراهيمي در جلسه ستاد پدافند غيرعامل استان با اشاره به اينكه در دنياي مجازي اتاق فرمان جنگ را مديران شبكه هاي رايانه اي به دست مي گيرند، بيان داشت: بازبيني، پايش و ارزيابي محيط سايبري براي شناسايي تهديدات، بر اساس نقاط ضعف سيستم و تدوين سناريوهاي محتمل ناشي از تهديدات سايبري و سطح بندي آنها ضروري است.
وي با بيان اينكه ارتقاء آمادگي براي مقابله با تهديدات احتمالي سايبري، از جمله وظايف مهم دستگاه ها است، اذعان داشت: با هدف كسب آمادگي دفاع سايبري، كاهش آسيب پذيري هاي موجود در سامانه هاي مبتني بر فناوري اطلاعات در دستگاه هاي اجرايي استان، حفظ و مراقبت از زيرساخت هاي سايبري حياتي، افزايش پايداري و تداوم چرخه فناوري اطلاعات و ارتباطات استان در برابر تهاجم احتمالي سايبري دشمن، قرارگاه دفاع سايبري در مازندران تشكيل مي شود.
ابراهيمي تصويرسازي شفاف براي درك صحيح شرايط و تغييرات محيطي تهديدات سايبري و شناخت آسيب پذيري ها و پيامدهاي ناشي از وقوع تهديدات در زيرساخت هاي مبتني بر فضاي سايبري را از جمله وظايف و ماموريت هاي حساس و مهم قرارگاه دفاع سايبري دانست و تصريح كرد: پيش بيني، پيشگيري و كاهش يا حذف آسيب ها و خسارت ها در زيرساخت هاي مبتني بر وظايف سايبري، يكي ديگر از ماموريت هاي اين قرارگاه است.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار مازندران ادامه داد: تحليل و بررسي زيرساخت هاي موجود در جهت تحقق راهبرد امنيتي دفاعي در عمق، اطلاع رساني عمومي و مديريتي در زمينه امنيت فضاي سايبري، برگزاري دوره هاي آموزشي دفاع سايبري براي كاركنان متناسب با نياز دستگاه ها، كشف انواع آسيب پذيري ها و ارسال اطلاعات به قرارگاه، مهم ترين اهداف و برنامه هاي قرارگاه دفاع سايبري استان است.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما