مدیر مجتمع سنگ آنتیک گفت:در حال حاضر باوجود معادن بسیاری که در مازندران وجود دارد ما ناگزیریم که سنگ مورد نیاز مجتمع را از استان های مختلف مانند اصفهان ,استان مرکزی ,همدان ,فارس وخراسان تامین کنیم .

حسین جاوید نظر در جمع خبرنگاران افزود:تامین سنگ از استان های مختلف سبب افزایش هزینه های مجتمع گردیده واز پیشرفت فعالیت های مجتمع می کاهد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون در خواست های بیشماری به سازمان صنعت ومعدن برای استفاده واجاره معادن مازندران داشته ایم تصریح کرد:متاسفانه هیچ گونه همکاری از جانب این سازمان با مجتمع سنگ آنتیک صورت نگرفت.

جاوید نظر بیان داشت: برمبنای قانون وزارت صنایع ومعادن ,شخصی که درخواست اجاره معدن را می دهد به مدت 6ماه فرصت استفاده ازآن راداردواگر در طول این مدت موفق به استخراج نشد سازمان صنعت ومعدن با بررسی موقعیت 6ماه دیگر به وی فرصت می دهد وپس از این زمان خود بخود پروانه استخراج شرکت لغو می شود وحق بهره برداری راندارد.

   وی با اشاره به اینکه بیش از ده سال است که پروانه شرکت هایی که معادن رااجاره کرده اند می گذرد گفت:متاسفانه سازمان صنعت ومعدن هیچگونه واکنشی نسبت به بیرون کردن این افراد انجام نمی دهد.

جاوید نظر با اشاره به اینکه مجتمع سنگ آنتیک از سال 1379به صورت رسمی آغاز به کارنمودگفت:در حال حاضر این مجتمع به راحتی نیازهای استان مازندران واستان های هم جواررا تامین می کند.

وی با اشاره به اینکه تامین ماشین آلات ,سنگ ,نیروی کار و سرمایه در گردش از جمله موارد ی است که درمجتمع با اهمیت است افزود:اگر اجازه استخراج از معادن مازندران را دریافت کنیم  ,توانایی گسترش وپیشرفت کار مان بیشتر شده وصادرکننده سنگ آنتیک به کشورهای مختلف  خواهیم بود.

مدیر مجتمع سنگ آنتیک  با اشاره به اینکه حمایت مسولان از شرکت  های خصوصی سبب پشرفت کشور می شود تصریح کرد:متاسفانه تاکنون هیچگونه حمایت وهمکاری از سوی مسولان نسبت به مجتمع سنگ آنتیک صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه مجتمع سنگ آنتیک تاکنون درتعداد بی شماری از  نمایشگاههای خارج کشور حضور داشته است افزود:ولی متاسفانه  اطلاعات مناسبی از سوی اتاق بازرگانی در اختیار مردم حاضر در نمایشگاه صورت نگرفت وهمین سبب شد تا حضورمجتمع  در نمایشگاه تاثیری برای پیشرفت مانداشته باشد.

جاوید نظر با بیان اینکه ورود به عرصه سنگ نیاز به تخصص وآگاهی بسیاری دارد گفت:همین عامل سبب گردیده که تاجر قدرتمندی در عرصه سنگ مازندران وجود نداشته باشد.وی در پایان خواستا رهمکاری و حمایت مسولان شد./ندا کلایی،خبرنگار مازنا

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما