پنجم اسفند ، زاد روز حكيم فرزانه و دانشمند عالي قدر ايران خواجه نصيرالدين طوسي به نام روز مهندسي در جهت تجليل از مهندسان به عنوان پيشگامان عرصه سازندگي و بازگو كننده رسالت اين قشر فرهيخته در مسير پيشرفت ، توسعه و آباداني اين مرز و بوم نامگذاري گرديده است . روز ملي مهندس بهانه اي است تا از زحمات بي شائبه و ارزشمند مهندسان و كليه شاغلان در بخشهاي صنعت ساختمان و شهرسازي تقدير و تشكر نموده و وظايف و مسئوليت آنان را در راستاي اجراي مقررات ملي ساختمان و قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان با بهره گيري از توان فني و تخصصي و رعايت اخلاق حرفه اي و حقوق شهروندي ارج نهيم .

 اين روز فرصتي براي تأكيد بر اجراي مباني و مباحث مهندسي و تحكيم ارزش هاي آن به ويژه در معرفي نقش محوري مهندسان و اهميت آن در توسعه و آباداني كشور عزيزمان مي باشد ، كشوري كه دانش مهندسي اش همواره يكي از جلوه هاي با شكوه و ديرينه تمدن آن به شمار رفته و دانش مهندسي آن همواره با شعر ، هنر ، هندسه و فلسفه همراه بوده است . تمدني كه ايرانيان از دير باز بدان پرداختند نه تنها در عهد باستان ، بلكه در دوران پس از اسلام هم در ميان تمدنهاي جهان هماره تابناك و درخشان بوده است . اينك وظيفه سنگين پاسداشت از تمدن ايران در دوره معاصر و پس از پيروزي انقلاب اسلامي برعهده شما مهندسين نهاده شده تا با يادآوري و بازخواني مسئوليت هاي خويش و با عقبه موجود فرهنگي و تمدني ، ضمن توجه به انتظارات جامعه ، عقب ماندگي هاي موجود در ساخت و ساز استان را مرتفع ساخته و چشم انداز آينده ايران اسلامي را ترسيم نمائيم .
در حال حاضر ميزان رضايت مندي شهروندان از فضاهاي سكونت و فضاهاي شهري در حد ايده آل نبوده و آلودگي هوا ، آب ، خاك و تخريب فضاهاي زيست محيطي به معضلي آزار دهنده تبديل شده است و در زمينه ساختمان سازي نيز كم توجهي به رعايت اصول فني و استانداردهاي مهندسي و عدم دسترسي به مصالح استاندارد و نيروي انساني ماهر ، در بخشي از ساختمانهاي احداث شده و عدم بكارگيري از افراد واجد صلاحيت در اين حوزه ، ايمني ، بهداشت و آسايش را از شهروندان ما صلب نموده است و هنوز هم متأسفانه تعدادي از شهروندان به لحاظ عدم رعايت نكات ايمني و كارگاهی و فني در اثر برق گرفتگي ، گاز گرفتگي ، حوادث كارگاهي و حوادث طبيعي از قبيل زلزله ، سيل و . . . دچار صدمات مالي و جاني مي گردند.
لذا انتظار مي رود مهندسان عزيز همواره با يادآوري و بازخواني مسئوليتي كه در قبال يكايك شهروندان دارند سلامت و رفاه عمومي را سر لوحه كار خود قراردهند و سعي نمايند همواره دانش تخصصي خود را ارتقاء بخشند و اعتبار شغلي خويش را بر مبناي ارزش خدمات خود قرار دهند در تمام فعاليت هاي مهندسي خود صداقت ، دقت ، نظم ، عدالت و اخلاق حرفه اي را در جهت حفظ منافع اجتماعي رعايت نمايند تا بتوانيم سلامت و ايمني و آسايش را به مردم شريف استان هديه نمائيم./ مصطفی خاوری نژاد

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما