مديرعامل شرکت گاز استان مازندران گفت: مشتركين گاز طبيعي در سراسر كشور تحت پوشش بيمه هستند. مديرعامل شرکت گاز استان مازندران با بیان اینکه تمامي مشتركين گاز طبيعي در سراسر كشور تحت پوشش بيمه قرار دارند گفت: حق بيمه هر واحد مسکوني براي مشترکين خانگي شهري را 500 ريال و مشترکين روستايي را 250 ريال به ازاي هر ماه مي باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز مازندران، محسن عرب مقصودي افزود: طبق قرارداد منعقد شده بين شرکت ملي گاز ايران و شرکت بيمه ايران،کليه مشترکين گاز طبيعي تحت پوشش بيمه بوده و در صورت بروز حوادث ناشي از مصرف گاز طبيعي از مزاياي بيمه بهره مند خواهند شد.

وي حداکثر پرداخت غرامت فوت براي هر نفر در هر حادثه را تا 205 ميليون ريال عنوان كرد و ادامه داد:غرامت نقص عضو و از کار افتادگي دائم براي هر نفر در هر حادثه نيز تا 101 ميليون ريال،هزينه هاي پزشکي ناشي از هر حادثه براي هر نفر تا 355 ميليون ريال و جبران خسارت هاي مالي به ازاء هر واحد مسکوني و مشاعات و اشخاص ثالث در هر حادثه تا مبلغ 300 ميليون ريال است.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران تاکيد کرد: ارائه نظريه پزشکي قانوني در خصوص علت فوت، نقص عضو، جراحان يا صدمات وارده همچنين هزينه هاي پزشکي انجام شده همچنين ارائه نظريه سازمان آتش نشاني يا شرکت گاز مبني بر تائيد وقوع حادثه آتش سوزي يا انفجار در اثر مصرف گاز طبيعي براي خسارت هاي مالي الزامي مي باشد.
عرب مقصودي يادآور شد: حادثه ديدگان بايستي حداکثر تا 10 روز بعد از وقوع حادثه جهت استفاده از مزاياي مذكور به اداره بيمه معرفي شوند.
 وی همچنین بر پرداخت به موقع گازبها توسط مشترکین تاکید کرد و گفت:سهم مردم در توسعه گازرسانی،پرداخت به موقع گازبها می باشد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما