مدیر برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان صنعت،معدن و تجارت مازندران گفت: توزیع کارت داوطلبان شرکت در آزمون استخدامی این سازمان آغاز شد. توزیع کارت داوطلبان جهت شرکت در آزمون استخدامی مورخه 11/12/91 این سازمان آغاز گردید.

مدیر برنامه ریزی و توسعه سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران با  بیان این مطلب اظهار داشت:

تعداد 2300 نفر داوطلب در رشته های کارشناس بازرگانی، کاردان مکانیک، کارشناس امور فنی صنایع و کارشناس امور معادن در آزمون مذکور شرکت خواهند کرد.

محسن کاکوئی افزود : داوطلبان در صورت عدم دریافت کارت آزمون در روزهای اعلام شده، می توانند در تاریخ 10/12/91 به آدرس ذیل مراجعه کنند.

        رشته شغلی                                                     آدرس توزیع کارت                                              تاریخ توزیع کارت

کارشناس بازرگانی داخلی (خواهران)                ساری،میدان امام، سازمان صنعت،معدن                                      06/12/91

                                                                         و تجارت مازندران، ساختمان شهید حیدری

 

کارشناس بازرگانی داخلی (برادران)                 ساری،میدان امام، سازمان صنعت،معدن                                       07/12/91

کاردان مکانیک                                                 و تجارت مازندران، ساختمان شهید حیدری

 

کارشناس امور فنی صنایع                                ساری،میدان امام، سازمان صنعت،معدن                                         08/12/91

                و تجارت مازندران، ساختمان شهید حیدری

 

کارشناس امور معادن                                       ساری،میدان امام، سازمان صنعت،معدن                                          09/12/91

               و تجارت مازندران، ساختمان شهید حیدری

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما