به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، پیش بینی می‌گردد در سال آینده (92) بیش از 50 هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان مازندارن بصورت مکانیزه کشت گردد. .رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در جلسه ستاد برنج استان مازندران که با شرکت جمعی از معاونین و مدیران ستادی، مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها و ... در محل این سازمان برگزار گردید، طی سخنانی با اعلام مطلب فوق افزود : برای سال 92، کشت اول برنج در سطح بالغ بر 221 هزار هکتار از اراضی زراعی استان مازندران برنامه ریزی گردیده که 95 هزار هکتار این سطوح به کشت ارقام پر محصول و مابقی به کشت ارقام محلی اختصاص خواهد داشت.

او تصریح نمود : پرورش رتون در سطح بالغ بر 60 هزار هکتار و نشاء مجدد برای 20 هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان پس از کشت اول برای سال آینده در دستور کار این سازمان قرار دارد.
او در ادامه با تأکید بر بهبود عملکرد تولید در واحد سطح از طریق ترویج و تحقیقات و پرکردن شکاف تولید، توسعه کشت ارقام پر محصول با توجه به افزایش قیمت این محصول را بسیار حائز اهمیت دانست.
او در ادامه پیش بینی نمود : در سال آینده کشت مکانیزه برنج در اراضی شالیزاری استان به بیش از 50 هزار هکتار، برداشت با کمباین مخصوص برنج به 90 هزار هکتار، مبارزه بیولوژیک به بیش از 47000 هکتار و سطح بیمه نیز به بیش از 60 هزار هکتار برسد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه 450 تن بذر گواهی شده ارقام پر محصول جهت کشت برج در سال 92 تأمین شده، از توزیع بیش از 390 تن این بذر در مرحله اول در استان خبر داد.
وی در پایان پیش بینی نمود در سال آینده (92) بیش از یک میلیون و 400 هزار تن شلتوک برنج در کشت اول، رتون و کشت مجدد برنج در استان مازندران تولید گردد.
 گفتنی است استان مازندران مقام اول در سطح زیر کشت و تولید این محصول را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما