رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران گفت: حضور مستمر بازرسین در بازار یک ابزار پیشگیری از گران فروشی است.

 همایش بازرسان استان با رویکرد تبیین برنامه های نظارتی و تنظیم بازار در ایام پایانی سال با همکاری دفتر رسیدگی به شکایات مردمی استانداری و سازمان صنعت ومعدن و تجارت استان برگزار شد

رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران در این مراسم  گفت: با توجه به اینکه در ایام پایانی سال قرار داریم باید حرکت جهادی صورت گیرد و بازار را برای مردم که در 22 بهمن خلق حماسه بی نظیری داشته اند تلخ نکنیم تا جایی که ممکن است فضای بازار را آرام نگهداریم.وی در همایش یک روزه بازرسان استان با رویکرد تبیین برنامه های نظارتی و تنظیم بازار در ایام پایانی اظهارداشت: هدف از برگزاری این همایش تبیین اهداف و پیوندزدن ظرفیت های بازرسی وپاسخ به سوالات آنان است.

وی ادامه داد:در مقاطعی از زمان عرضه و تقاضا در یک منطقه در مازندران افزایش خواهد یافت مثل ایام پایان سال و نزدیک شدن به نوروز به میزانی که تقاضا بالا می رود در صورتی که عرضه نتواند خود را هماهنگ کند توازن بازار بوجود می آید.

رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران افزود:این سازمان همانند سالهای گذشته برای مدیریت بازار تدابیری اتخاذ کرده .

وی گفت :تفاوت فاحشی بین گرانی و گران فروشی وجود دارد و گرانی یک پدیدیه اقتصادی است که منشا گران شدن و تغییرات قیمتی در کشور دلایل خاصی از جمله نوسانات نرخ ارز ، تحریم ها و تهدیدها ، التهابات اقتصادی در جهان است که از التهابات اقتصادی به عنوان گرانی وارداتی نام برده و به ما  تحمیل می شود که در پذیرش و عدم پذیرش آن ما دخیل نیستیم .و بخش دیگر افزایش هزینه ها مثل دست مزد کارگری ،هزینه حمل و نقل،سوخت و مواد اولیه،هزینه هایی که اجتناب ناپذیرندو اگر هم در بازار اتفاق افتد خیلی هم شامل یک سازمان نمی شود.

وی با بیان اینکه اگر با قیمت افزایش یافته  منطقی یک کالا نسبت به سال گذشته ارتباط معناداری برقرار نشود و برخورد نظارتی صورت نگیرد پدیده گرانی را به نحو دیگری تجربه خواهیم کرد افزود: اگر با این پدیده به گونه ای برخورد شود که بخواهیم به قیمت سال گذشته عرضه شود پیامد آن این است  میزان تولید کم می شود ودر نتیجه وقتی به صرفه نباشد با تعدیل نیرو وبه هم خوردن بازار روبرو می شویم  .

رییس سازمان صنعت ومعدن همچنین افزود: اگر با افزایش منطقی یک کالا برخورد منطقی نشود گرانی به صورت دیگری به بازار تحمیل می شودقیمتها در سازمان صنعت ومعدن،بورس کمسیون نظارت شهرستانهاو استانها آنالیز میشود وسپس قیمت گزاری انجام می شود.و قسمتی از قیمت گذاریها نیز بر اساس فصل ،حمل و نقل ،میزان تولید،میزان مصرف وپدیده های مختلف  صورت می گیرد.

این مقام مسول با بیان این که بازرسی و نظارت به دنبال این است که واحد تولیدی کالا را به چه قیمتی خریداری کرده وچه میزان اجازه افزایش قیمت داشته ،آیا تفاوت فاحشی است بین قیمت یا این که قیمت منطقی ارائه شده است.

هاشم پور با اعلام اینکه حضور مستمر و مداوم بازرسان دربازار از جمله ابزارهای پیشگیری از تخلفات محسوب می شود گفت: آحاد مختلف اقتصادی جامعه اعم از تولیدکننده ، توزیع کننده و مصرف کننده درصورتی که حضور بازرسان را در کنار خود مشاهده کنند به این حقیقت که زمینه ارتکاب جرم وجود ندارد خواهندذ رسید.

وی تصریح کرد: اطلاع رسانی و تبلیغات  و انعکاس صحیح اخبار و عملکرداثر پیشگیرانه ای خواهد داشت و درصورتی که جامعه آماری را از برخوردهای آماری مطلع کنند .

رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت مازندران با تاکید بر ضرورت آگاه سازی مردم گفت: با اطلاع رسانی می توان مردم را به سمت واحد صنفی که تخلف نداردسوق داد.

هاشم پور تصریح کرد: با توجه به اینکه در ایام پایانی سال قرار داریم باید حرکت جهادی صورت گیرد و بازار را برای مردم که در 22 بهمن خلق حماسه بی نظیری داشته اند تلخ نکنیم تا جایی که ممکن است فضای بازار را آرام نگهداریم./ لیلا ناطقی،خبرنگار مازنا

 

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما