مدير كل آموزش و پرورش مازندران گفت: معاونت پرورشي و فرهنگي ميدان دار طرح تحول بنيادين است.
با اجراي سند تحول بنيادين امروز معاونين پرورشي و مربيان تربيتي تنها نيستند بلكه همه اركان مدرسه اعم از مديران و معلمان مامور به تربيت هستند.
به گزارش اداره روابط عمومي آموزش و پرورش مازندران ، محمد علي اميري در همايش سالروز تاسيس نهاد مقدس امور تربيتي و هفته تربيت اسلامي در جمع معاونين و مربيان پرورشي ناحيه يك ساري ياد و خاطر شهداي امور تربيتي را گرامي داشت و اظهاركرد : بعد از انقلاب اسلامي تاكنون آنچه امور تربيتي به دنبالش حركت كرد پيش رفتن در مسير تعالي آموزش و پرورش بود.
مدير كل آموزش و پرورش مازندران با بيان اين كه مدرسه مهمترين جايگاه تربيتي جامعه است اظهار داشت : سند تحول بنيادين در صدد از بين بردن دغدغه در سيستم آموزش و پرورش است و در همين راستا يكي از اصلي ترين مباحث موجود در اين سند تربيت ديني و اسلامي دانش آموزان است.
اميري با اشاره به اينكه به دنبال هويت بخشي مدرسه و انجام مأموريت انقلابي آموزش و پرورش بوديم ، تصريح كرد: آنچه مبناي اصلي هويت انقلاب اسلامي كه همان تحول بنيادين در نظام بود هم اكنون در تمام نقاط سند تحول بنيادين مطرح شده است.
وي اظهار داشت: در سند تحول بنيادين معلم به عنوان يك پژوهشگر مطرح و مدرسه كانون پرورش مي شود.
مدير كل آموزش و پرورش مازندران معاونت پرورشي و فرهنگي را ميدان دار طرح تحول بنيادين دانست و گفت: در سطح استان مازندران بايد به دنبال اجرايي كردن راهكارهاي سند تحول بنيادين باشيم.
مدير كل آموزش و پرورش استان مازندران اذعان داشت: با اجراي سند تحول بنيادين امروز معاونين پرورشي و مربيان تربيتي تنها نيستند بلكه همه اركان مدرسه اعم از مديران و معلمان مامور به تربيت هستند.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما