رئيس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران گفت:  صدور كارت الكترونيكي مبادلات مرزنشينان در استان مازندران آغاز شد.


كليه خانوارهاي مرزنشين استان مازندران كه متقاضي دريافت كارت الكترونيكي مبادلات مرزنشيني مي باشند مي توانند با مراجعه به دفاتر پيشخوان محل سكونت خود و يا تعاوني هاي مرزنشيني نسبت به ارائه درخواست جهت صدور كارت الكترونيكي مذكور اقدام كنند. 
به گزارش روابط عمومي سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران، رئيس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران با بيان مطلب اظهار داشت: با توجه به صدور كارت الكترونيكي مبادلات مرزنشينان، از ابتداي سال 92 كليه دفترچه هاي قديمي مرزنشيني فاقد اعتبار خواهد شد.           
مرتضي هاشم پور تصريح كرد: كليه مرزنشينان متقاضي دريافت كارت الكترونيكي مبادلات مرزنشيني فقط تا پايان سال جاري مي توانند نسبت به ارائه درخواست خود جهت صدور و دريافت كارت مذكور اقدام كنند.
وي افزود: خانوارهايي كه در شعاع 30 كيلومتري مرزي قرار دارند مشمول دريافت كارت الكترونيك مبادلات مرزنشيني مي باشند.
رئيس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران با اشاره به مدارك مورد نياز جهت صدور كارت الكترونيك مبادلات مرزنشينان گفت: فرم فرمانداري،بخشداري و يا دهداري محل سكونت مرزنشين كه سكونت مرزنشين را در محل تاييد مي كند،اصل شناسنامه و كارت ملي، و يا تاييد يه ثبت احوال براي شماره ملي سرپرست خانوار مرزنشين و تمامي افراد تحت تكفل وي،كدپستي 10 رقمي و آدرس دقيق پستي و يك قطعه عكس 4*3 از سرپرست خانوار مدارك مورد نياز جهت ارائه به دفاتر پيشخوان مي باشد. 
مرتضي هاشم پور افزود: فهرست كالاهاي مشمول نيز توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت تعيين خواهد شد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما